Wizyty
Dziś: 63Wszystkie: 534293

Ochrona tajemnic osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego

Oferta wydawnictwa » Książki naukowe i akademickie

Cena:130.00

ISBN 978-83-65071-25-5

 

292 strony

Oprawa broszurowa

 

 

Spis treści

 

 

Rozdział I

Zawody zaufania publicznego i zawody prawnicze

Mariusz Jabłoński,  Justyna Węgrzyn

 

1.         Konstytucjonalizacja pojęcia zawodu zaufania publicznego            15

2.         Zawód prawniczy      21

3.         Klasyfikacja prawniczych zawodów jako zawodów zaufania publicznego            25

 

 

Rozdział II

Ochrona informacji i jej źródeł

Mariusz Jabłoński,  Justyna Węgrzyn

 

1.         Pojęcie i źródła informacji     41

2.         Konstytucyjne podstawy realizacji prawa do informacji      45

3.         Konstytucyjne granice prawa do informacji 55

4.         Status prawny osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego

            z punktu widzenia zdefiniowania gwarancji ochrony posiadanych przez nich

            informacji       61

                        4.1.      Osoba wykonująca prawniczy zawód zaufania  publicznego jako

                                   funkcjonariusz publiczny       62

                        4.2.      Pełnienie przez osobę wykonującą prawniczy zawód  zaufania

                                   publicznego funkcji publicznej          67

                        4.3.      Ochrona informacji w praktyce wykonywania zawodu 

                                   adwokata i radcy prawnego   73

5.         Obowiązek czy prawo ochrony tajemnicy osób wykonujących prawnicze

            zawody zaufania publicznego           78

                        5.1.      Obowiązek działania na podstawie i w granicach prawa     78

                        5.2.      Ochrona tajemnicy jako obowiązek zachowania poufności

                                   pozyskanych informacji         82

 

Rozdział III

Pojęcie i klasyfikacja tajemnic

Mariusz Jabłoński,  Justyna Węgrzyn

 

1.         Jawność informacji     87

2.         Istota tajemnicy i sposoby definiowania obowiązku jej ochrony     91

3.         Specyfika klasyfikowania tajemnic w polskim  porządku prawnym           99

4.         Zasady i procedury uchylania tajemnic – ujęcie modelowe 113

 

 

Rozdział IV

Prawne zdefiniowanie tajemnic osób wykonujących prawnicze

zawody zaufania publicznego

Mariusz Jabłoński,  Justyna Węgrzyn

 

1.         Tajemnica adwokacka            115

2.         Tajemnica radcowska 124

3.         Tajemnica notarialna   129

4.         Tajemnica komornicza            136

5.         Tajemnica sędziowska            145

6.         Tajemnica prokuratorska        150

7.         Tajemnica wiążąca radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej       156

8.         Tajemnica prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej          159

9.         Tajemnica wiążąca asesora sądowego           160

10.       Tajemnica wiążąca asesora prokuratury         162

11.       Tajemnica wiążąca referendarza sądowego   165

12.       Tajemnica wiążąca asystenta sędziego          168

13.       Tajemnica wiążąca asystentów prokuratorów i starszych asystentów

            prokuratorów  171

14.       Specjalne procedury służące ochronie dokumentów            174

                        14.1.                Nadanie klauzuli tajności       174

                        14.2.                Zabezpieczenie dokumentów objętych tajemnicą  zawodową przez

                                                organ przeprowadzający czynności przeszukania lub zatrzymania

                                                rzeczy  185

 

 

Rozdział V

Obowiązek ochrony prywatności i danych osobowych

 Justyna Węgrzyn

 

1.         Zakres i charakter ochrony    191

2.         Pojęcie prywatności   194

                        2.1.      Ochrona prywatności w trakcie postępowania  prowadzonego przez

                                   organy publiczne        197

                        2.2.      Dane osobowe jako informacje chronione    203

                                   2.2.1.   Specyfika zabezpieczeń danych osobowych w związku z ich

                                                  przetwarzaniem       205

                                   2.2.2.  Kontrola przetwarzania danych osobowych jako element  ich

                                               ochrony          211

3.         Prawo do ochrony prywatności i danych osobowych a zasady wykonywania

            czynności  operacyjno-rozpoznawczych przez Policję          214

 

 

Rozdział VI

Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy zawodowej

Mariusz Jabłoński,  Justyna Węgrzyn

 

1.         Zakres odpowiedzialności     219

2.         Zbieg przepisów o odpowiedzialności          227

 

 

ROzdział VII

Ochrona tajemnic zawodów zaufania publicznego jako podstawa ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej i prawa

do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Mariusz Jabłoński

 

1.         Prawo dostępu do informacji publicznej i prawo do ponownego wykorzystania

            informacji sektora publicznego          235

2.         Osoba wykonująca prawniczy zawód zaufania publicznego jako zobowiązany

            do udostępniania informacji publicznej i informacji sektora publicznego    250

                        2.1.      Zasadność udostępnienia informacji publicznej  i informacji sektora

                                   publicznego przez adwokata i radcę prawnego        252

                        2.2.  Komornik sądowy i notariusz jako zobowiązani  na podstawie udip.

                                   i upwisp.         258

                        2.3.  Udostępnianie informacji publicznej i informacji sektora

                                   publicznego przez sądy, prokuraturę, Prokuratorię  Generalną  RP

                                   i IPN   262

                        2.4.      Ochrona „wytycznych służbowych” w kontekście ich udostępniania

                                   na podstawie udip. i upwisp. 270