Wizyty
Dziś: 55Wszystkie: 534285

KRYZYS NAUKI O POLITYCE Z PERSPEKTYWY FILOZOFII POLITYCZNYCH LEO STRAUSSA I ERICA VOEGELINA

Oferta wydawnictwa » Książki naukowe i akademickie

Cena:40.00

ISBN 978-83-65071-24-8

 

308 stron

oprawa miękka

 

[...] Filozofie polityczne Straussa i Voegelina mogą być użytecznym narzędziem w krytycznej analizie współczesnych dylematów nauki o polityce. Kryzys jest nie tylko wyzwaniem dla politologii, ale może również stanowić szansę odbudowy jej fundamentów teoretycznych. Początkiem odnalezienia właściwej perspektywy epistemologicznej powinien być namysł nad kwestiami ontologicznymi, czyli sensem i istotą „tego, co polityczne”. Strauss i Voegelin w swoich przedsięwzięciach filozoficzno-politycznych postulowali powrót do namysłu nad naturalną perspektywą poznawczą człowieka, jako indywidualnego podmiotu uczestniczącego w życiu politycznym, funkcjonującego w ramach określonego, politycznego ładu. Tym samym sprzeciwiali się nowożytnemu podejściu, które charakteryzuje prymat metodologii i epistemo-logii nad istotą poznawanego przedmiotu. Występowali jednak przeciwko anarchizmowi poznawczemu, odrzucającemu możliwość jakiejkolwiek uniwersalnej i intersubiektywnej wiedzy o sprawach politycznych. Możliwość przekroczenia nowożytnych ograniczeń dostrzegali w odwołaniu do fundamentów nauki o polityce, zawartych w klasycznej filozofii politycznej. Refleksja nad źródłami myślenia o „tym, co polityczne” miała przybliżyć ich do istoty spraw politycznych, widzianych z perspektywy przekraczającej tymczasowy, temporalny i faktualny porządek.

 

 

ROZDZIAŁ I

Biografie intelektualne Leo Straussa i Erica Voegelina

 

1.         Wspólnota doświadczeń      25

2.         Praca naukowa         35

 

ROZDZIAŁ II

Kryzys nowożytnej nauki o polityce

 

1.         Kryzys Zachodu       53

2.         Nowożytność według Straussa        59

3.         Nowożytność według Voegelina      76

 

ROZDZIAŁ III

Filozofia polityczna jako remedium na kryzys nauki o polityce

 

1.         Dyrektywa „powrotu” do klasycznej filozofii politycznej           89

2.         Charakter filozofii politycznej        99

3.         Filozofia polityczna jako refleksja nad naturą     116

4.         Filozofia polityczna jako nauka o ładzie    134

 

ROZDZIAŁ IV

Zarys ewolucji nauki o polityce w XX i XXI wieku

 

1.         Pozytywizm i rewolucja behawioralna – nauka o polityce

            do połowy XX wieku           153

2.         Ewolucja nauki o polityce od lat sześćdziesiątych XX wieku      161

3.         Krytyka pozytywistycznej nauki o polityce w ujęciu Voegelina 173

4.         Krytyka Weberowskich nauk społecznych w ujęciu Straussa    189

5.         Krytyka „nowej politologii” według Straussa       199

6.         Radykalny historycyzm jako wyzwanie dla nauki o polityce     209

 

ROZDZIAŁ V

Potencjał filozofii politycznej na tle problemów współczesnej nauki

o polityce

 

1.         Sens i znaczenie pojęcia „tego, co polityczne”       217

2.         Problemy epistemologii „tego, co polityczne”       240

3.         „Neutralność etyczna” wobec zagrożeń sfery publicznej            262

 

Zakończenie  279

 

Bibliografia   285