Wizyty
Dziś: 40Wszystkie: 538539

USŁUGA SKŁADU TEKSTU

Wykonujemy skład tekstu i przygotowujemy książki do druku  » USŁUGA SKŁADU TEKSTU

Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie związane z przygotowywaniem książek do druku. Wykonujemy skład tekstu, opracowanie graficzne, projektujemy okładki książek.

Pierwsze książki składaliśmy w roku 1993 i od tego czasu mamy na swoim koncie ponad tysiąc wykonanych publikacji.

Korzystamy głównie z programów Adobe. Projektujemy również plakaty i foldery reklamowe, a także wykonujemy skład gazet i czasopism specjalistycznych. Wiele prac było wykonywanych w bardzo krótkim terminie, często pod presją czasu i wymagań zamawiających,  a wynika to z faktu, iż specjalizujemy się w przygotowywaniu publikacji na konferencje naukowe i szkoleniowe. Potrafimy wykonać skład dwustustronicowej książki, wydrukować ją w ciągu  tygodnia i dostarczyć jeszcze przed rozpoczęciem konferencji – bezpośrednio na salę obrad.  

 

Często otrzymujemy materiały, które nie są przygotwane w odpowiedni sposób, ale mając bezpośredni kontakt z autorami poszczególnych artykułów potrafimy szybko i profesjonalnie wykonać publikację na wysokim poziomie edytorskim.