Wizyty
Dziś: 48Wszystkie: 538547

WYDAJEMY KSIĄŻKI NA ZLECENIE

Wykonujemy skład tekstu i przygotowujemy książki do druku  » WYDAJEMY KSIĄŻKI NA ZLECENIE

Nasze wydawnictwo wydaje również książki na zlecenie firm i uczelni wyższych. Możliwe jest także wydanie książki na zlecenie autora.  

Gwarantujemy profesjonalne wykonanie każdej publikacji.

Pracujemy według nastepującego schematu:

 

  • opracowanie tekstów przez redaktora językowego (jeżeli jest taka potrzeba),

  • akceptacja przez autora poprawek naniesionych przez redaktora,

  • opracowanie graficzne,  

  • redakcja techniczna i skład tekstu,

  • akceptacja przez autora,

  • korekta,

  • akceptacja,

  • naniesienie poprawek,

  • akceptacja,

  • druk, oprawa, wysyłka książek i ewentualnie dystrybucja.