Wizyty
Dziś: 39Wszystkie: 538538

Wykonujemy skład tekstu i przygotowujemy książki do druku

Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie związane z przygotowywaniem książek do druku. Wykonujemy skład tekstu, opracowanie graficzne, projektujemy okładki książek. Pierwsze książki składaliśmy  w roku 1993 i od tego czasu mamy na swoim koncie ponad tysiąc wykonanych publikacji. Korzystamy głównie z programów Adobe. Projektujemy również plakaty i foldery reklamowe a także wykonujemy skład gazet i czasopism specjalistycznych.  

Wiele prac było wykonywanych w bardzo krótkim terminie, często pod presją czasu i wymagań zamawiających,  a wynika to z faktu, iż specjalizujemy się w przygotowywaniu publikacji na konferencje naukowe i szkoleniowe.  Potrafimy wykonać skład ksiązki i wydrukować książkę dwustustronnicową w ciągu  tygodnia i dostarczamy książki przed rozpoczęciem konferencji bezpośrednio na salę obrad.  

Często otrzymujemy materiały, które nie są przygotwane w odpowiedni sposób, ale mając bezpośredni kontakt z autorami poszczególnych artykułów potrafimy szybko i profesjonalnie wykonać publikację na wysokim poziomie edytorskim.

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW PUBLIKACJI

 Materiały należy dostarczać zarówno w formie papierowej jak i w postaci elektronicznej na płycie DVD lub na innym nośniku, albo w formie załącznika  e-maila.

Opracowanie redakcyjne, korekty wydawnicze, skład i projekty graficzne wykonuje wyłącznie Wydawnictwo, sugestie autorów są mile widziane, jednakże nie mają one decydującej roli, zawsze decyduje Wydawnictwo.

Pozyskiwanie praw do wykorzystania w publikacji materiału ilustracyjnego odbywa się do chwili przekazania maszynopisu do korekty autorskiej. Ilustracje, do których praw nie uda się pozyskać w tym czasie, muszą zostać usunięte z pracy.

Po opracowaniu redakcyjnym maszynopis trafia do korekty autorskiej.  Korektę autorską należy wykonać na wydrukach otrzymanych z Wydawnictwa. Redaktor naukowy ma prawo wprowadzać zmiany w zakresie układu edytorskiego artykułów wyłącznie przed złożeniem ich do druku.