Wizyty
Dziś: 38Wszystkie: 1109013

PODSTAWY EUROPEISTYKI

Oferta wydawnictwa » Książki naukowe i akademickie

Cena:55.00

Podręcznik akademicki

pr. zbior. pod red. W. Bokajły i A. Pacześniak
wyd. I, 2009, 800 s., format B5, opr. twarda,
978-83-60732-16-8

 

 

"Inicjatywa opracowania i wydania podręcznika europeistyki jest ze wszech miar uzasadniona i cenna, w pierwszym rzędzie ze względu na potrzeby dydaktyki akademickiej, ale także z uwagi na inspirujący do badań nad wybranymi problemami coraz silniej integrującej się przestrzeni europejskiej charakter takiego kompendium wiedzy. Tego trudnego zadania podjął się zespół autorski naukowo i dydaktycznie w pełni kompetentny do sprostania wymogom stawianym przed tego typu opracowaniami. Stanowią go pracownicy Zakładu Europeistyki Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego: profesor Wiesław Bokajło i doktorzy - Maciej Cesarz, Piotr Grabowiec, Monika Klimowicz, Magdalena Lesińska, Anna Pacześniak, Paweł Turczyński, Aldona Wiktorska-Święcka. Szczególnie profesor Wiesław Bokajło ma poważny i ceniony dorobek naukowy w tej dziedzinie, ale i pozostali członkowie zespołu autorskiego zapisali się, w szerszym bądź węższym zakresie, dorobkiem naukowym w bibliografii polskiej politologii, w tym europeistyki. Należy zatem podkreślić, że w treści podręcznika sięgnięto nie tylko do najnowszych osiągnięć badawczych nauk społecznych, prawniczych, humanistycznych i innych, ale także zaprezentowano własne, autorskie osiągnięcia w tej dziedzinie. [...] Wyniki własnych badań są istotnym walorem podręcznika akademickiego.

[...] konstrukcja treści odpowiada nie tylko polskim, ale także międzynarodowym zasadom i regułom publikacji podręcznikowych. O nowoczesnych standardach układu treści świadczą także zawarte w 'ramkach' dodatkowe wyjaśnienia, definicje pojęć, istotna faktografia, sformułowane pytania do dyskusji, zalecana literatura do poszczególnych zagadnień i wybór literatury do poszczególnych części. Tak ujęta zawartość jest nie tylko źródłem określonej wiedzy, ale inspiruje do myślenia, dyskusji, będzie także - jak sądzę - inspirować do prac badawczych na poziomie prac magisterskich i doktorskich. [...] Treść podręcznika wzbogacają rysunki i zestawienia."

Fragment recenzji prof. zw. dra hab.
Edwarda Olszewskiego