Wizyty
Dziś: 64Wszystkie: 416520

Procedura recenzji

Dla autorów » Procedura recenzji

PROCEDURA RECENZJI WYDAWNICZYCH DLA PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Tekst publikacji naukowej podlega dwóm recenzjom wydawniczym przeprowadzonym przez niezależnych recenzentów wskazywanych przez wydawnictwo. Recenzent sporządza recenzję w terminie ustalonym z wydawnictwem na podstawie umowy recenzji. Recenzja zawiera ocenę zasadności opublikowania utworu w postaci książki:

 

  • określenie trafności podjętej problematyki oraz jej oryginalność na rynku wydawniczym,

  • zauważone przez recenzenta ewentualne niedociągnięcia i nieprawidłowości merytoryczne w treści utworu,

  • propozycje zmian lub uzupełnienia treści, które mogą przyczynić się do atrakcyjności utworu na rynku wydawniczym.

  • Recenzentem publikacji naukowej może być osoba mająca tytuł doktora habilitowanego lub profesora.