Wizyty
Dziś: 64Wszystkie: 1109039

Stosunki międzynarodowe

Oferta wydawnictwa » Książki naukowe i akademickie

Cena:52.00

Stosunki międzynarodowe 
pr.. zbior. pod red. C. Mojsiewicza 
i W. Malendowskiego, wyd. III 2004, 596 s., 
format A5, opr. twarda., ISBN 83-88555-77-4

Znakomity podręcznik pozwalający zrozumieć złożone mechanizmy i procesy współczesnej polityki. Przejrzysty i uporządkowany układ problemów: teoria stosunków międzynarodowych, aktorzy sceny politycznej, system polityki międzynarodowej, główne zagadnienia i problemy we współczesnej polityce światowej. Ujęcie międzynarodowych stosunków w różnych perspektywach: globalnej, kontynentalnej, regionalnej, struktur i organizacji politycznych.

Spis treści

Część pierwsza
ZARYS TEORII STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

Rozdział I
Geneza stosunków międzynarodowych i ich teoriaAndrzej Gałganek

Rozdział II
Czynniki kształtujące stosunki międzynarodoweJolanta Bryła

Rozdział III 
Co wpływa na bezpieczeństwo i suwerenność państw 
Czesław Mojsiewicz

Rozdział IV 
Uczestnicy stosunków międzynarodowychZbigniew Czachór

Rozdział V 
Dyplomacja instrumentem polityki zagranicznej państwa 
Jolanta Bryła

Rozdział VI 
Czym jest polityka zagraniczna
Joanna Nowiak

Rozdział VII 
Amerykańscy uczeni o współczesnych problemach świata 
Czesław Mojsiewicz

Część druga
AKTORZY POLITYKI ŚWIATOWEJ I OBSZARY ICH AKTYWNOŚCI

Rozdział VIII 
Azja - problemy pokoju i bezpieczeństwa 
Joanna Nowiak

Rozdział IX 
Państwa regionu Pacyfiku w polityce i gospodarce światowej
Czesław Mojsiewicz

Rozdział X 
Bliski i Środkowy Wschód w stosunkach międzynarodowych (cz. 1) 
Jolanta Bryła

Rozdział XI 
Bliski i Środkowy Wschód w stosunkach międzynarodowych (cz. 2) 
Czesław Mojsiewicz

Rozdział XII 
Afryka - problemy rozwoju i bezpieczeństwaCzesław Mojsiewicz

Rozdział XIII 
Stosunki międzynarodowe na półkuli zachodniejJolanta Bryła

Rozdział XIV 
Niemcy w Europie i świecie 
Zbigniew Czachór

Rozdział XV 
Polska polityka zagraniczna 
Czesław Mojsiewicz

Część trzecia
SYSTEM MIĘDZYNARODOWY: STRUKTURALNE I FUNKCJONALNE PROBLEMY MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW POLITYCZNYCH

Rozdział XVI 
Problemy globalne ludzkości 
Czesław Mojsiewicz

Rozdział XVII 
Regionalizm w stosunkach międzynarodowychZbigniew Czachór

Rozdział XVIII 
Integracja europejska
Zbigniew Czachór

Rozdział XIX 
System kolonialny, dekolonizacja, neokolonializmWłodzimierz Malendowski

Rozdział XX 
Ruch Państw Niezaangażowanych 
Włodzimierz Malendowski

Rozdział XXI 
Wspólnota Niepodległych Państw i jej problemyCzesław Mojsiewicz

Część czwarta
Główne wyzwania i zagrożenia w stosunkach międzynarodowych

Rozdział XXII 
Pokój i bezpieczeństwo międzynarodoweWłodzimierz Malendowski

Rozdział XXIII 
Rola ONZ w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego 
Włodzimierz Malendowski

Rozdział XXIV
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie 

Włodzimierz Malendowski

Rozdział XXV 
Zbrojenia 
Włodzimierz Malendowski

Rozdział XXVI 
Rozbrojenie 
Włodzimierz Malendowski

Rozdział XXVII 
Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa 
jako czynnik umacniania pokoju
międzynarodowego
Włodzimierz Malendowski

Rozdział XXVIII 
Spory i konflikty międzynarodowe 
Włodzimierz Malendowski

Rozdział XXIX 
Nowy ład międzynarodowy 
Włodzimierz Malendowski

Rozdział XXX 
Architektura bezpieczeństwa europejskiegoWłodzimierz Malendowski