Wizyty
Dziś: 33Wszystkie: 1193051

Instytucjonalne granice rynku

Oferta wydawnictwa » Książki naukowe i akademickie

Cena:20.00
BARTOSZ Scheuer
INSTYTUCJONALNE GRANICE RYNKU

Format B5
Op. miękka
s.152
ISBN 978-83-65071-06-4Autor jest doktorem nauk ekonomicznych. W swoich badaniach skupia się na 
zagadnieniu socjologicznych uwarunkowań procesów gospodarczych oraz kwestii 
metodologiczno-filozoficznych podstaw teorii ekonomicznych. Wkrótce ukaże się 
kolejna jego monografia zatytułowana Metodologia ekonomiczna w perspektywie 
konstruktywistycznej.

 
W niniejszej pracy będziemy starali się wykazać, że istnienie ładu społecznego możliwe jest tylko wtedy, gdy u jego podstaw istnieje konsens kulturowo-normatywny. To zaś wynika z przekonania, iż świat społeczny jest przede wszystkim światem symboli i wartości, które są tworzone w interakcjach pomiędzy członkami danej zbiorowości. Tym właśnie zasadniczo różni się on od porządku przyrody, że jego elementy w sposób aktywny i świadomy kształtują warunki, w których przychodzi im działać. Jeśli natomiast zgodzić się z powyższymi stwierdzeniami, to należy konsekwentnie dodać, iż wszelkie działania jednostek, w tym rynkowe, swe ostateczne uzasadnienie czerpią z konstytutywnego dla społeczeństwa, w którym jednostki funkcjonują, ładu społeczno-normatywnego. [Fragment ze Wstępu]

Rynek a ład społeczny w koncepcjach Adama Smitha 	
i Friedricha von Hayeka....................19
Ograniczenia rynku – uwagi wstępne....................19
Społeczny kontekst gospodarowania w koncepcji a. smitha....................	20
Koncepcja A. smitha a współczesne ujęcia relacji rynek – ład społeczny....................28
Porządek ekonomiczny i społeczny według F. hayeka....................32
Uwagi końcowe....................43

Ład społeczny w perspektywie teorii działań komunikacyjnych 
Jurgena Habermasa....................51
Wprowadzenie....................51
Struktura społeczna i instytucje społeczne....................52
Konstytucja ładu społecznego....................57
Modele działania we współczesnych teoriach naukowych....................59
Podstawy habermasowskiej koncepcji działania komunikacyjnego....................	65
Zagadnienia wstępne....................65
Działania komunikacyjne a ład społeczny....................72
Różnice pomiędzy mityczno-religijnym a współczesnym postrzeganiem
świata....................81
Świat życia jako fundament ładu społecznego....................88
Świat życia a system....................96
Konstrukcja systemu....................101

Instytucje społeczeństwa obywatelskiego a funkcjonowanie 
rynku – granice rynku....................107
Zakres przedmiotowy regulacji rynkowej....................107
Rynek i administracja państwowa jako mechanizmy systemowe....................107
Neoklasyczne ujęcie rynku w perspektywie teorii działań 
komunikacyjnych....................114
Wolny rynek – problemy definicyjne....................	120
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego a funkcjonowanie rynku – 
granice rynku....................	121
Określenie granic społeczeństwa obywatelskiego....................125
Instytucjonalne sfery świata życia....................130
Instytucjonalna sfera świata życia a rynek – stosunki wymiany....................138