Wizyty
Dziś: 53Wszystkie: 1109028

SILVIO BERLUSCONI Geniusz mediów i marketingu politycznego

Oferta wydawnictwa » Książki naukowe i akademickie

Cena:35.00

format A5

262 strony, oprawa broszurowa
ISBN 978-83-60732-52-6

Jakub Jóźwiak-Di Marcantonio - doktor nauk politycznych. Od początku swojej kariery naukowej związany z Instytutem Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2007-2010 nauczyciel akademicki. W 2005 roku studiował we Włoszech na Universita degli Studi di Macerata. W 2009 roku odbywał staż w Provincia di Teramo. Prowadził badania empiryczne we Włoszech z zakresu komunikacji politycznej i kampanii wyborczych. Wieloletni pobyt w Italii umożliwił mu wszechstronne poznanie tamtejszej kultury politycznej, uwarunkowań historycznych, społeczno-ekonomicznych oraz politycznych. Te czynniki wywarły kluczowy wpływ na jego projekty badawcze, których rdzeniem są media i marketing polityczny natomiast punktem odniesienia włoska scena polityczna. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są: marketing-mix, promotion-mix, segmentacja, targeting, pozycjonowanie, reklama, sondaże, socjotechnika i manipulacja, oddziaływanie medialne, system identyfikacji wizualnej, kreacja wizerunku, Public Relations/Publicity oraz wszelkie aspekty związane z polityką i kulturą Włoch. Jego najnowsze projekty badawcze ogniskują wokół problematyki dotyczącej powiązań między mediami, marketingiem politycznym a instrumentalnym i koniunkturalnym populizmem wyborczym. Dąży on do wypracowania i operacjonalizacji hybrydowego modelu konceptualnego łączącego zespołu cech syndromatycznych populizmu z instrumentarium marketingowo-medialnym. Na szczególną uwagę zasługują jego następujące publikacje: Silvio Berlusconi - lider polityczny nowego typu. Podejście marketingowo - polityczne (Wrocław 2009), Wpływ marketingu politycznego i populizmu na demokratyczną rywalizację wyborczą (Wrocław 2009), Komunikacja marketingowa na rynku politycznym. Zarys metod i technik (Wrocław 2009), Populizm jako strategia sukcesu w warunkach demokratycznej rywalizacji wyborczej (Lublin 2011).