Wizyty
Dziś: 61Wszystkie: 1109036

SZTUKI WALKI. ZWYCIĘSTWO NAD SOBĄ

Oferta wydawnictwa » Książki naukowe i akademickie

Cena:25.00

format B5,

216 stron, oprawa broszurowa
ISBN 978-83-60732-46-5

Prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2005-2008 prorektor Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie. Autor kilkunastu książek i 150 innych publikacji z zakresu wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową. Członek wielu rad naukowych, stowarzyszeń naukowych krajowych i zagranicznych oraz organizacji
pozarządowych. Redaktor naczelny trzech czasopism: Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, Dziecko Autystyczne, Audiofonologia.
Pełnił kierownicze funkcje z wyboru w takich stowarzyszeniach, jak: Polskie Towarzystwo Higieny
Psychicznej, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Polski Komitet Audiofonologii. Członek Amerykańskiego Towarzysztwa Psychologicznego. Pod jego kierunkiem wiele osób przygotowało prace doktorskie z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii, wychowania fizycznego, rehabilitacji i nauk medycznych. Obrony ich prac odbyły się na takich uczelniach, jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Łódzki, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie, Uniwersytet Wrocławski, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i innych.
Był przedstawicielem Polski w Europejskiej Radzie Regionalnej Światowej Federacji Zdrowia
Psychicznego oraz w grupie europejskich ekspertów Przystosowanej Aktywności Fizycznej,
zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych. .

Dr Janusz Szymankiewicz jest mistrzem w sztukach walki Dalekiego Wschodu.  Swoją życiową
przygodę z nimi rozpoczął w 1974 roku. W ramach badań nad historią i konstrukcją systemową azjatyckich sztuk walki zapoznał się z metodyką nauczania w ośrodkach sztuk walki takich miast Chin, jak: Hongkong, Foshan, Guangzhou, Pekin, Xian i Janin oraz Japonii: Tokio, Maebashi,
Nara, Yagyu-mura. Wieloletni uczeń jednego z najwybitniejszych mistrzów kung fu drugiej połowy XX wieku Wong Shun Leunga. Osiągnął najwyższy poziom zaawansowania technicznego i stosowania zasad systemowych Ving Tsun kuen zarówno w zakresie walki wręcz, jak i posługiwania się właściwą temu systemowi bronią białą.W ramach swych synkretycznych doświadczeń w azjatyckich sztukach walki, obok Ving Tsun kuen, praktykuje Yang Taiji quan, kyudo (Heki ryu) i kenjutsu (Shinkage ryu). Swoją wiedzę w zakresie sztuk walki pogłębiał w czasie wielokrotnych wizyt szkoleniowych i badawczych w Azji. Tam miał okazję zapoznać się też z podstawami takich chińskich systemów, jak: Shaolin chang quan, Bagua Zhang, posługiwania się chińskim kijem chimei gun i szablą dao oraz syjamskiego Muay Thai.
Opublikował dotychczas sześć książek i setki artykułów w prasie i magazynach związanych
z kulturą i sportami Azji. Jedna z nich stała się bestselerem na rynku krajowym. Przygotował  cykl
programów w TVP związanych ze sztukami walki, był też redaktorem naczelnym renomowanego
magazynu sztuk walki BUDOJO. J. Szymankiewicz uzyskał tytuł doktora nauk na podstawie
rozprawy, przygotowanej pod kierunkiem prof. T. Gałkowskiego w Szkole Wyższej Psychologii
Społecznej w Warszawie.